Voor wie

Publieke sector

De publieke sector ontkomt er niet aan om mee te gaan in de digitale transformatie, die verder gaat dan enkel het digitaliseren van gegevens. De digitale transformatie:

  • levert een grote bijdrage aan de productiviteit, werkgelegenheid en het maatschappelijk welzijn
  • helpt middelen efficiënter inzetten
  • laat transacties sneller gaan
  • laat producten en diensten beter aansluiten bij wat mensen willen en nodig hebben

ePublic Solutions zet zich samen met overheidsorganisaties in voor een efficiëntere digitale overheid, die haar klanten, burgers en bedrijven, optimaal van dienst is. Omdat hiervoor de burgers en bedrijven centraal staan, brengen we de klantreis in kaart – dit kan bijvoorbeeld de aanvraag van een burger voor een nieuw rijbewijs zijn – en optimaliseren we de weg die de burger aflegt met innovatieve oplossingen. We begeleiden zowel de Rijksoverheid als lokale overheden in hun volledige traject, van ideeën tot implementatie.

Wilt u graag meer info? Neem contact op »

Zorgdomein

De grootste uitdaging van de zorg is momenteel in de groeiende zorgvraag te kunnen voorzien. Door onder andere vergrijzing neemt de zorgvraag fors toe, terwijl door demografische ontwikkelingen het aanbod afneemt. Doorgaan op dezelfde voet is vastlopen.

ePublic Solutions zet daarom innovatie in om zorgverleners nog betere zorg te laten bieden. Dat begint bij preventie:

  • voorkomen dat mensen zorgbehoevend worden
  • vroegtijdig signaleren van lichamelijke klachten en daar snel op inspringen
  • het zorgaanbod toegankelijker maken en dichter bij de mensen thuis brengen, zodat men sneller de juiste zorg kan ontvangen
  • de zorgsector efficiënter maken, bijvoorbeeld door minder administratie voor de zorgverleners en het gebruik van patiëntdata over verschillende systemen heen

De zorgbehoevende staat voor ons centraal. Daarom werken we samen met u zorgpaden uit, waarmee we de klantreis van een zorgvraag in kaart brengen. Met innovatieve oplossingen optimaliseren we de weg die een zorgbehoevende aflegt. We werken samen met zorginstellingen en ziekenhuizen van concreet idee tot succesvolle implementatie.

Wilt u graag meer info? Neem contact op »